Home

"A person who never made a mistake never tried anything new." (Albert Einstein)

Fouten maken mag, fouten maken moet om te leren. Op De Koempoelan, de oudste school in de Weidevenne, geloven we dat alle leerlingen tot groei en tot bloei kunnen komen. De lotusbloem in ons logo staat daarvoor symbool. We zijn een lerende school waar iedereen met en van elkaar kan leren.  
 

Vertrouwen

Je kan het!

Verbinden

De relatie staat centraal.

Meesterschap

Een leven lang leren!

Leerkrachten aan het woord

"Uitgaan van kracht, niet van zwakte!"

"Een nieuwe dag, nieuwe kansen!"