Onze missie en visie

Missie 

Kinderen komen naar school om te leren! Het bijbrengen van cognitieve vaardigheden vinden wij één van de belangrijkste taken. Daarnaast zijn er, vanuit moreel besef, een aantal andere belangrijke opdrachten, die Michael Fullan heeft verwoord in zijn boek 'Deep Learning', die wij belangrijk vinden voor De Koempoelan. Het gaat om het (aan)leren en toepassen van de 6 C's:
 • Citizenship (Burgerschap) 
 • Communication (Communicatie)
 • Collaboration (Samenwerking)
 • Critical Thinking and Problem Solving (Kritisch denken en oplossingsgericht denken) 
 • Creativity Imagination (Creatief denken)
 • Character Education (Werken aan de denkgewoonten) 

Visie 

Dit willen wij voor jullie, onze kinderen, betekenen:
 • We bieden je de ruimte om je te ontwikkelen op de manier die het beste bij je past en die het beste voor je werkt. Dat betekent dat we naar je luisteren en dat je mag zijn zoals je bent.
 • We bouwen aan een goed cognitief fundament voor je toekomst, waarbij je de kans krijgt om je eigen talenten te ontdekken, te koesteren en te ontplooien.
 • We geloven in je en als je het (zelf)vertrouwen even kwijt bent, dan zijn wij er om je te ondersteunen.
Dit willen wij jullie, onze kinderen, meegeven voor 'later':
 • Hoe je met moed, lef en vertrouwen je doelen en je dromen kunt bereiken. Dat je daarbij fouten mag (moet) maken, zodat je jezelf beter leert kennen en de wereld om je heen beter leert begrijpen. Zodat je je bewust wordt wie je bent en waar je goed in bent. 
 • We leren je de basisvaardigheden die je in het leven nodig hebt om tot volledige ontplooiing te kunnen komen. 
 • We willen je nieuwsgierigheid prikkelen, zodat je meer zal ontdekken dan je ooit had gedacht. Verwonder jezelf!
 • We leren je om samen te werken met anderen, zodat je elkaars talenten kunt benutten en iets voor elkaar kunt betekenen. 

Kernwaarden 

Samenwerking
 • in de klas: o.a. coöperatieve werkvormen, groepsdoorbroken werken, onderzoekend leren, tutor/expertlezen en leermaatjes.
 • in de school: o.a. PLG's, Lesson Study, Teamteaching, MR, Oplis (Opleiden in School), MR, Vostok/Laika en de pedagogische driehoek.
Welbevinden
 • in de klas: o.a. actieve / open houding, jezelf kunnen / durven zijn, gehoord en gezien worden, saamhorigheid en plezier hebben.
 • in de school: o.a. growth mindset, gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle leerlingen, respect en de relatie leerkracht - leerling.
Creativiteit
 • in de klas: o.a. stimuleren van creatief handelen (o.a. drama, muziek, techniek) en creatief denken (o.a. filosoferen, mindfulness).    
 • in de school: o.a. gebruik maken van elkaars talenten, toepassen taxonomie van Bloom, thematisch werken en onderzoekend werken. 
Verantwoordelijkheid
 • in de klas: o.a. doelenmuur, portfolio's, GIP, weektaak, leerlingenraad, rondleidingen en toepassen succescriteria.
 • in de school: o.a. toekomstmakers (ICT), lerende organisatie, bordsessies,  Integraal PersoneelsBeleid (IPB)en werkverdelingsplan.
Groei
 • in de klas: o.a. doelenmuur (instaptoets > eindtoets), portfolio's (eigen leerdoelen), feedback en convergente differentiatie. 
 • in de school: o.a. professionele leergemeenschap (PLG, in ontwikkeling), datamuur (zicht op ontwikkeling), professionalisering en Interne Audits (schoolontwikkeling).

 

Ouders aan het woord

"Het team en directie hebben een positieve, open en leergierige houding"

"De school is uitnodigend en heeft een sfeervolle, fijne uitstraling."