Kinder- en peuteropvang

Veel kinderen zitten voordat ze op de basisschool komen op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Bij het verlaten van de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf krijgen de peuters een overdrachtsformulier mee waardoor we in groep 1 een goed beeld hebben van het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Zo verloopt de overgang naar het basisonderwijs soepel en is de continue ontwikkeling van de kinderen op deze manier gewaarborgd.

Wij werken goed samen met de Stichting Kinderopvang Purmerend die diverse peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in de Weidevenne beheert.

Leerkrachten aan het woord

"Uitgaan van kracht, niet van zwakte!"

"Een nieuwe dag, nieuwe kansen!"