Vertrouwen

Je kan het!

Onze leerlingen hebben zelfvertrouwen nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. In dit proces, waarin de leerlingen zichzelf verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling, maken ze zelf keuzes, bepalen ze zelf hun doelen, dragen ze zelf de verantwoordelijkheid voor hun eigen daden, reflecteren ze regelmatig met anderen door het geven en ontvangen van feedback. We begeleiden dit proces en geven onze leerlingen hulp en vertrouwen. Samen werken we daarmee aan een veilig en positief schoolklimaat. We accepteren verschillen en waarderen dit van al onze leerlingen.  

 

Leerlingen aan het woord

"Als je iets moeilijk vindt, dan word je geholpen."

"Als je in de problemen zit, dan kan je bij iedereen terecht."