Verbinden

De relatie staat centraal.

Verbinding is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen en om constructief samen te werken. Wij vinden het belangrijk om een gemeenschap te creëren waarin de kernwaarden wederzijds vertrouwen, beschikbaarheid en verantwoordelijkheid voor elkaar centraal staan.  

Op alle niveaus gaan we de verbinding aan en/of stimuleren we de verbinding. De relatie leerkracht - leerling, zo blijkt uit alle onderzoeken, is essentieel. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de relatie leerkracht - ouder en de relatie ouder - kind.  

De relatie leerkracht - leerling wordt enerzijds tot stand gebracht door informele gesprekken waarbij de leerling als persoon centraal staat en anderzijds door leergesprekken waarbij het leren, de ontwikkeling van de leerling centraal staat. 
De relatie leerkracht - ouder wordt o.a. tot stand gebracht door de kennismakingsgesprekken en de voortgangsgesprekken.    
We stimuleren ook de relatie leerling - leerling door o.a. het werken met de methodiek 'bouwen aan een positieve groep'. Uiteindelijk willen we dat onze leerlingen zich de vaardigheden eigen maken die nodig zijn om zich staande te houden in de samenleving.    
Het team van De Koempoelan voelt zich verbonden door de gedeelde en gedragen missie-visie. 

Wat staat is: zonder relatie, geen prestatie.

Leerkrachten aan het woord

"Ook ik leer iedere dag!"